Om Jai Jagdish Hare Guitar Chords

Name: Om Jai Jagdish Hare Guitar Chords
Type: Kirtan/Bhajan

Strumming pattern : DDUUDU or DUDUDU


(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare
(A7)Swami Jai Jagdish Hare
(G)Bhagt Jano Ke (D)Sankat
(A7)Das (G)Jano Ke (D)Sankat
(G) Khshan Mein Dur Kare …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Jo Dhaywe Phal Pave
Dukh Vinshe (A7)Man Ka
(G)Sukh Sampati Ghar (D)Aave
(A7)Sukh (G)Sampati Ghar (D)Aave
(G)Kasht Mite Tan Ka …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Maat-Pita Tum Mere
Sharan (A7)Gahun Kiskee
(G)Tum Bin Aur (D)Na Duja
(A7)Tum (G)Bin Aur (D)Na Duja
(G)Aas Karun Jiskee …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Tum Puran Parmatma
Tum (A7)Antaryami
(G)Par-Brahm (D)Parmeshwar
(A7)Par-(G)Brahm (D)Parmeshwar
(G)Tum Sabke Swami …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Tum Karuna Ke Saagar
(A7)Tum Palankarta
(G)Mein Moorakh (D)Khal Kami
(A7)Mein (G)Sewak Tum (D)Swami
(G)Kripa Karo Bharta …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Tum Ho Ek Agochar
Sabke (A7)Pran Pati
(G)Kis Vidhi Milun (D)Dayamay
(A7)Kis (G)Vidhi Milun (D)Dayamay
(G)Tumko Mein Kumti …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Deenbandhu Dukh Harta
Thakur (A7)Tum Mere
(G)Apne Hath (D)Badao
(A7)Apni (G)Sharan (D)Lagao,
(G)Dwar Para Tere..
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Vishay Vikaar Mitao
Paap (A7)Haro Deva
(G)Shradha Bhakti (D)Barao
(A7)Shradha (G)Bhakti (D)Barao
(G)Santan Ki Sewa …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare


(D)Tan Man Dhan
(A7)Sab Hai Tera
(G)Tera Tujhko (D)Arpan
(A7)Tera (G)Tujhko (D)Arpan
(G)Kya Lage Mera …
(D)Om Jai (A7)Jagdish Hare

error: Content is protected !!