Tu Hai Ki Nahi Guitar Tab – Roy

You May Also Like: Tu Hai Ki Nahi Chords with Strumming Pattern E|-4\6–4–1———1–11h4——— B|—————-4—————–2— Whistle Part – 1 [2 Times] B|-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1———1-1-2— G|———————————3————- Mujhse hi aaj mujhko mila de B|-2-1-1-1——–1-1-1-2———————– G|————–3—————–3-3—-1—-3— Dekhoon aadaton mein, tu hai ki nahi B|-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1———1-1-2— G|———————————3————- Har … Continue reading