Tu Hai Ki Nahi Whistle Tune Guitar Tab – ROY

Tu hai ki nahi whistle tune tabĀ on guitar E|-4\6—4–1——-1-1h4——– B|—————-4————-2— E|——————1—————— B|-4-2-4–2-4———4-2———– G|——————————3-1—   Tu hai ki nahi (ROY) starting whistle tune Scale : Bb minor (A#minor) Chords: Bbm , F#, G#, Fm