Ishq Shava Guitar Tab – Jab Tak Hai Jaan

G|-0-0-0-0h3—
Ishq shava

G|-0-0-0-0h3—
Mushq shava

G|-0-0-0-0h3—————
D|——————0-1-3-0–
A|—————3————
Khushamdeed-e-marhaba

G|-0-0-0-0h3—
Ishq shava

G|-0-0-0-0h3—
Mushq shava

G|-0-0-0-0h3—————
D|—————–0-1-3-0–
A|—————3————
Khushamdeed-e-marhaba

G|—–0-0——2-2-0-3-3–
D|-0-0—–4-4—————
Mila mila mila mila aankh mila

G|—–0-0——2-2-0-3-3–
D|-0-0—–4-4—————
Laga laga laga laga aag laga

B|———————————1h3–
G|——0-0——2-2-0-3-2h3——–
D|-0-0——4-4————————
Zara zara zara zara paas toh aa

B|-3-3-3-3-3-1h3—-1———
G|——————–3—-2h3-0-
Khushamdeed-e-marhaba

G|-0-0-0-0h3—
Ishq shava

G|-0-0-0-0h3—
Mushq shava

G|-0-0-0-0h3—————
D|——————0-1-3-0–
A|—————3————
Khushamdeed-e-marhaba

error: Content is protected !!