Bose Achi Eka Guitar Chords – Warfaze

[G]Bose [Bm]achi eka
[B7]Kacha rod bikel [Em]udas
[C]Bristi Seshe [D]rupali [G]akash
[G]Meghe [Bm]janalate
[B7]jhil mil sonali [Em]avay
[C]Jhir jhir bohe [D]himel [G]Batas


[Em]Sonali [D]avay sathe [C]firi ami meghe [Bm]meghantore
[Em]Himel [D]Batashe dana [C]meli ami dure [Bm]durantore


[G]Bose [Bm]achi eka [B7]Kacha rod bikel [Em]udas
[C]Bristi Seshe [D]rupali [G]akash
[G]Meghe [Bm]janalate [B7]jhil mil sonali [Em]avay
[C]Jhir jhir bohe [D]himel [G]Batas


[G]Pakhira sob [Bm]meteche aaj [Am]kunjobone
[C]Matal [D]koreche ei [G]mon
[G]Gane gane [Bm]nibire aaj [Am]pete chai ekhon
[C]Projapoti [D]hoye firbo fule [G]fule


[B7]Tobu keno ato [Em]betha
[B7]Jage mone osru [Em]dhara, [C]hrido[D]ye


[G]Bose [Bm]achi eka [B7]Kacha rod bikel [Em]udas
[C]Bristi Seshe [D]rupali [G]akash
[G]Meghe [Bm]janalate [B7]jhil mil sonali [Em]avay
[C]Jhir jhir bohe [D]himel [G]Batas


[G]Pakhira sob [Bm]meteche aaj [Am]kunjobone
[C]Matal [D]koreche ei [G]mon
[G]Gane gane [Bm]nibire aaj [Am]pete chai ekhon
[C]Projapoti [D]hoye firbo fule [G]fule


[B7]Tobu keno ato [Em]betha
[B7]Jage mone osru [Em]dhara, [C]hrido[D]ye


[G]Bose [Bm]achi eka, [B7]Kacha rod bikel [Em]udas
[C]Bristi Seshe [D]rupali [G]akash
[G]Meghe [Bm]janalate [B7]jhil mil sonali [Em]avay
[C]Jhir jhir bohe [D]himel [G]Batas


[Em]Sonali [D]avay sathe [C]firi ami meghe [Bm]meghantore
[Em]Himel [D]Batashe dana [C]meli ami dure [Bm]durantore
error: Content is protected !!