Timro Mero Sambandha Guitar Chords

Dm———————————-A————–Dm
Timro mero sambandha ko artha kojna kar laagyo
C——————————-Bb——————-A——————Dm
Aina heri aaphai sanga prasna sodhna dar laagyo ho o o


Dm———–Bb———————————-Dm
Jindagi ko laamo yatra sangai garchu bhannele
C——————————–G——————–Dm
Timi sangai hansi khusi sangai marchu bhannele
Dm————C—————Dm
O ho ho ho O ho ho ho o o
Dm—————————–A————–Dm
Dobatomai chodi diyou eklai hidna kar laagyo
C——————————-Bb——————-A——————Dm
Aina heri aaphai sanga prasna sodhna dar laagyo ho o o


G—————A—————Bb—————-Dm
Mutu bhitra baas maagi man dadhaunele
G—————-A————Bb—————Dm
Thahai nadii kalejima chura chalaunele
Dm———————————A—————–Dm
Hansdai bida maagi diyou jaau bhannai kar laagyo
C——————————-Bb——————-A——————Dm
Aina heri aaphai sanga prasna sodhna dar laagyo ho o o
error: Content is protected !!